ท่านสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออยากทราบสิ่งที่เราจะต้องการจะเรียนรู้ได้ แม้ว่าท่านอาจจะไม่เคยเล่นหรือต้องการคำแนะนำที่ทำให้ท่านสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกม ท่านสามมรถเข้ามาสอบถามได้ที่ byrnebabybyrne.com